Allmän information

Priser. Alla priser angivna exklusive moms.  Moms på trycksaker utgår antingen med 0, 6 eller 25%. 0% - organisationstidskrifter med minst 4 utgåvor per år.  6% - produkter vars innehåll är avsett för läsning och inte innehåller reklam. 25% - reklamtrycksaker men även t ex kuvert, brevpapper, kort m m. Tyvärr finns inga helt entydiga definitioner i alla tänkbara fall, vi hjälper då till att få förhandsinformation från Skatteverket, vi måste också reservera oss för att Skatteverket i efterhand kan ändra vår bedömning. I "Kassan" har vi inte möjlighet att visa annat än 25% moms. Momssatsen justeras givetvis i förekommande fall.

Affärsidé.  Affärsidén är att erbjuda trycksaksköpare ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att beställa och köpa in "standardtrycksaker”.  trycknu.se samarbetar med flera mycket kvalitetsmedvetna leverantörer. Eftersom de inblandade parterna har liten administration och många jobb som ger stor samverkansgrad kan vi erbjuda trycksaker till mycket förmånliga priser och rimliga leveranstider.

Kvalitet. Våra honnörsord är Kvalitet i prestation och leverans. Vi strävar efter 100 % nöjda kunder!

Miljö. trycknu.se och våra partners bedriver ett systematiskt miljöarbete i enlighet med Svanen och / eller ISO 14001.

Leverans- och betalningsvillkor. Våra leveransvillkor är i enlighet med Allmänna leveransvillkor för grafisk industri, ALG 10, om inte annat uttrycks på denna eller andra sidor på trycknu.se. Betalningsvillkor är 20 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras ränta + 50:- avgift. När du bekräftar beställningen accepterar du leverans- och betalningsvillkoren.

Arkivering. Vill du att vi arkiverar dina jobb meddela detta i samband med beställningen eftersom trycknu.se och dess samarbetspartners inte automatiskt arkiverar kunders digitala filer. När order är levererad och betald raderas aktuella filer från resp. server.

Leveranstid. Vi levererar i regel inom fem arbetsdagar. Undantag kan förekomma exempelvis beroende på korrigeringar eller felaktigheter i materialet. Behöver du leveransen tidigare meddela oss via orderformuläret, oftast kan det ordnas men eventuellt mot visst tillägg.

Filer och filformat. Våra låga priser och snabba leveranser är beroende av att du skickar oss tryckfärdiga pdf-filer. Dessa ska vara gjorda i CMYK alternativt korrekta pms-färger och 300 dpi upplösning samt i förekommande fall 3 mm utfall samt formatmärken. Vi hjälper gärna till med andra filformat men debiterar timtid för arbetet. När du ska göra roll-up, banderoller, vepor, storformat och liknande är det i viss fall bättre med vektoriserade eps-filer. Detta gäller i synnerhet om du använder typsnitt som inte är allmänt förekommande. För dessa produkttyper är 150 dpi upplösning alldeles utmärkt.

ICC-profiler och Job options kan du ladda ned här.

Provtryck. När vi finner det lämpligt skickar vi ett digitalt provtryck i Pdf-format till din e-post. Du kan beställa provtryck på papper genom att klicka på Provtryck under Kategori och följa anvisningarna.

Leverans. I regel sänds leveranser med DHL. Läs mer på Leverans och betalning. Frakt inkluderar expeditionskostnader och kostnaden framgår separat på orderbekräftelsen.

Papper. F n trycker vi på de papperskvaliteter som anges i anslutning till resp artikel. Har du andra önskemål kan vi ge dig en offert. Specificera din förfrågan så återkommer vi senast imorgon.

Person- och företagsuppgifter. De uppgifter du lämnar till oss lagras och uppdateras i vår kunddatabas. De kommer inte att användas i något annat sammanhang än vad som är nödvändigt för att vår affärsrelation ska fungera. Uppgifterna lämnas inte till tredje part utan kundens medgivande.
Cookies. Den här webbplatsen använder cookies endast för att spara artiklarna i varukorgen.

Du är alltid välkommen med frågor och kommentarer