Grafisk ordlista

A

A-format

Standardformat för papper, anges i bredd x höjd.

A0 841 x 1189 mm

A1 594 x 841 mm

A2 420 x 594 mm

A3 297 x 420 mm

A4 210 x 297 mm

A5 148 x 210 mm

A6 105 x 148 mm

A7 74 x 105 mm

A8 52 x 74 mm

ALG 10

Allmänna Leveransvillkor för Grafiska prestationer, standardavtal.

Anfang

Extra stor bokstav i början av stycke eller text.

Antikva

Teckensnittsfamilj med klackar, även kallade seriffer.

Arkoffset

En tryckmetod för att trycka ark.

Arkpress

Tryckpress konstruerad för att trycka lösa ark

B                        

Bestruket papper

Papper med ytskikt som kan vara matt, silk eller glättat. Olika egenskaper beroende på vad trycksaken ska användas till.

B-format

B0 1000 x 1414 mm

B1 707 x 1000 mm

B2 500 x 707 mm

B3 353 x 500 mm

B4 250 x 353 mm

B5 176 x 250 mm

B6 125 x 176 mm

B7 88 x 125 mm

Bigning

Skapa en vikmarkering för att underlätta för vikning eller falsning.

Bildupplösning

Informationstätheten i en digital bild, mäts i dpi (dots per inch), punkter per tum.

Bindning

När flera ark ska sättas ihop till en trycksak. Exempel på bindning kan vara klamring, limbindning, trådhäftning, spiralbindning.

Broschyr

Ett antal vikta blad lagda tillsammans och sammanhäftade.

Bulk

Tjockleken eller volymen på papper i förhållande till ytvikten.

C

C-format

Standardformat för kuvert och omslag i vilka A-formaten kan inneslutas

C3 324 x 458 mm

C4 229 x 324 mm

C5 162 x 229 mm

C6 114 x 162 mm

CMYK

Den grafiska industrins beteckning på färgskalan. Bokstäverna står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Key color (svart)

CTP

Computer to Plate (dator till plåt). Istället för film sänds digital information till en plåtframställare

Cyan

Blå färg som ingår i Europaskalan.

D

Dekorfärg

Färdigblandad tryckfärg i speciella kulörer. Se PMS.

Digitaltryck

Tryckmetod som sker helt digitalt, informationen trycks direkt från datorn. Gör det möjligt att trycka med variabler då varje tryck kan vara olika.

DPI

Dots per inch, anger utskriftsupplösningen på bland annat skrivare. Ju högre Dpi, ju klarare bild och fler färger.

Dummy

Prov som visar den tilltänkta trycksakens form, papperskvalitet och omfång.

E

Efterbehandling

Arbetet med trycksaken efter tryckning. Exempel är skärning, falsning och bindning.

EPS

Encapsulated Postscript, ett vanligt förekommande filformat för grafik. Vektoriserade EPS-filer kan skalas om utan kvalitetsförlust.

Europaskalan

Normer för hur CMYK-färgerna ska användas vid fyrfärgstryck.

Faksimiltryck

Tryck som exakt stämmer överens med originalet.

Falskt uppslag

En övergång mellan två sidor i en broschyr eller bok som kommer från två olika pappersark. Kan ställa till problem vid efterbehandlingen.

Falsning

Metod för att vika trycksaker.

Fiberriktning

Fibrerna i papper ligger åt samma håll. För att få rätt egenskaper i den färdiga trycksaken bör fibrerna vara parallella med bindsidan.

Flightcheck

Benämning på den kontroll som bör göras av tryckfilen innan den skickas till tryckeriet. I t ex Indesign finns en sådan inbyggd funktion. Se även Preflight.

Flyer

Betyder oftast blad men kan också avse en liten trycksak.

Folder

Trycksak som består av ett ark som viks en eller flera gånger.

Font

Teckensnittsuppsättning av en viss typ.

FTP

File Transfer Protocol, filöverföring på Internet till t ex tryckeriets FTP-server.

Format

Storlek på en trycksak, uttrycks som bredd x höjd.

Fripassagerare

Trycksak eller övrig bilaga som följer med i ett utskick eller förpackning.

Frilägga

Framhäva ett objekt genom att ta bort bakgrunden. Kan även kallas vinjettera.

Fot

Nedre delen på en sida eller trycksak.

Fyrfärgsseparation

Färger måste delas/anpassas innan de trycks, därför delas de in i de fyra olika färgerna CMYK.

Färgmängd

Mängden färg som läggs på i tryckprocessen. Max färgmängd vid 4-färgstryck är 400 %, alltså 100% av varje färg.

Färgrymd

En tredimensionell skala av färger som matematiskt räknar ut färger som går att visa eller skriva ut.

Färgstick

Då en färg dominerar och inte stämmer överens mot originalet.

Fönsterkuvert

Kuvert med genomskinligt fönster för adress.

Förlaga

Original att jämföra med.

G

Gemener

Små bokstäver. Stora bokstäver kallas versaler.

Grafiska program

Sammanfattande benämning på bildbehandlings-, grafik- och layoutprogram som har möjlighet att hantera bilder och text i samverkan.

Grotesk

Jämntjock teckenstil, utan klackar.

G-format

Denna serie är mindre vanlig, men används ibland för diverse trycksaker. Vanligaste exemplet är avhandlingar och examensarbeten vid universitet och högskolor, som ofta använder formatet G5, 169 x 239 mm.

GIF

Graphics Image Format används ofta för webbilder.

H

Halvtonsbild

Svart/vit bild som innehåller olika toner av grått.

Horunge

Skönhetsfel, när t ex en ensam rad hamnat överst på en sida.

Huvud

Översta delen av en sida eller trycksak.

Högdager

Ljusa områden i en bild till skillnad från skugga

Högupplöst bild

Bild med tillräckligt hög upplösning för det valda trycket. T ex. 300 dpi för färgbilder, 600 dpi för streckbilder.

I

ICC-profil

En standard för att beskriva kulöregenskaper på exempelvis skrivare, scanner, skärmar.

Indrag

När första raden (eller samtliga rader) i ett stycke flyttas in en bit till höger.

Ingress

Inledning till artikel.

Inkjet

Digitaltrycksteknik där trycket görs med en eller flera bläckstrålar.

Inlaga

Innehållet innanför omslaget i exempelvis en broschyr eller tidning.

Intag

Inställningar och förberedelser som görs i en tryckpress innan trycket blir godkänt.

Inplastning

När broschyr eller liknande information är omgiven av ett plastat omslag.

J

JPEG

Joint Photographers Expert Group, komprimerad grafikfil, även kallat jpg. Komprimeringen innebär att en del av bildens kvalitet går permanent förlorad.

Kapitäler

Versaler som höjdmässigt är lika stora som gemener.

Kartong

Papper som är uppbyggt i flera skikt. Ytvikt över 170 g/m2.

Kerning

Metod för att minska avståndet mellan vissa bokstavspar i skriven text. Ett exempel är mellan T och e i ordet Telefon.

Key-color

Svart färg i CMYK, Europaskalan.

Klaff

Förslutningsflik på kuvert.

Knipning

Metod för att minska avståndet mellan alla tecken i skriven text. Jämför med spärrning.

Korrektur

Text och/eller layout som ska granskas med avsikt att upptäcka fel eller misstag.

Kursiv

Text som lutar, oftast åt höger.

Kuvertering

Teknik för att få i en trycksak i tillhörande kuvert.

Kägel

Radavstånd. Uttrycks som t ex 11/13 där 11 är graden på typsnittet och 13 är radavståndet.

L

Lackering

Ytbehandling av tryckark efter eller i samband med tryck.

Laminering

Tryckark beläggs med ett plastbaserat ytskikt, finns i både blankt och matt utförande.

Layout

Placeringen av text och bilder i alla former av publikationer.

Led

Fiberriktningen i papper.

Limbindning

Teknik för att binda in trycksaker som t ex magasin och böcker. Arken ruggas och limmas i ryggen tillsammans med ett helomslag.

Linnetrådshäftning

Teknik för att binda in böcker. Flera ark sys samman före limning och inhängning i pärmar. Hållbarare än limbindning.

Logotyp

Företagsnamn skrivet med valt teckensnitt, färg eller symbol.

LPI

Lines per inch. Kallas även rastertäthet och anger antalet rasterlinjer per tum.

Lågupplöst bild

Digital bild som har skärmupplösning 72-96 dpi.

M                       

Magenta

Röd färg som ingår i Europaskalan.

Manus

Text som ska lämnas till sättning.

Moiré (moaré)

Visst vinkelmönster mellan två raster som kan ge oönskade effekter i en bild.

N

NCS

Natural Color System, ett färgsystem utvecklat i Skandinavien som beskriver/betecknar färger såsom människor ser och uppfattar dem.

Noppor

Små partiklar på pappersytan som vid tryckning kan förorsaka små vita prickar i trycket.

O

Obestruket papper

Papper utan särskild bestrykning på ytan. Ex vanligt kopieringspapper.

Oblat

Liten, ofta självhäftande etikett som används för att t ex försluta trycksaker och kuvert eller fästa svarskort.

OCR

Optical Character Recognition – ett program som optiskt känner igen text samt skapar en textfil av sidan.

Offsettryck

Tryckteknik där en tryckplåt färgas in och överför trycket till en gummiduk som i sin tur pressar det över på papper.

Omfång

Antalet sidor i en trycksak.

Opacitet

Mått på ett pappers ogenomskinlighet. Ju högre opacitet, desto ogenomskinligare är pappret.

OPI

Open Prepress Interface. Program som gör det möjligt att inom prepress arbeta med lågupplösta bilder, som sedan byts ut mot högupplösta.

Optiska mittpunkten

Den punkt på ett papper som av ögat uppfattas som mittpunkten. Den egentliga mittpunkten ligger ca. 10 % lägre.

Outline

Ett tecken som enbart består av konturlinjer.

Pagina/Paginering

Sidnumrering i ordningsföljd.

Pantone

Se PMS.

Papp

Kartong över 350g/m2.

Pappersbana

Vägen pappret går genom tryckpressen.

Pappersformat

Se A-format, B-format, C-format, G-format

Papperssorter

Olika typer av papperssorter kan vara inom områdena gramvikt, storlek, yta etc.

Passning

När alla färger ligger i rätt förhållande till varandra.

PDF

Portable Document Format. Ett format som är plattformsoberoende.

PDF/X

PDF-variant som används för säker leverans av projekt till tryckerier.

Perforering

Bearbetning som gör det enklare att riva av en del av en trycksak.

Pixel

Den minsta beståndsdelen i bildskärmsbilden och även i andra punktuppbyggda bildfiler. Antal pixlar per tum anger bildens eller skärmens upplösning (kvalitet).

Plastkort

Kund- eller lojalitetskort som kan vara präglat, ha magnetremsa etc.

Plåtar

Tryckplåt för offsettryck, vanligtvis av aluminium.

PMS

Pantone Matching System. Etablerad standard för att få noggranna dekorfärger i trycksaker.

PNG

Portable Network Graphic. Alternativ till GIF och JPEG för bilder till webbsidor.

POD

Print on Demand, helt digital framställningsmetod som möjliggör smidiga ändringar, små volymer och minskade ledtider. Traditionell lagring är ej heller nödvändig.

PostScript

Sidbeskrivningsprogram som är standard för grafiska utskrifter.

Preflight

Metod för att gå igenom och kontrollera dokument med avseende på teckensnitt, länkar till bilder, färger m m innan de skickas iväg till tryckeriet. Kallas även Flightcheck.

Prepress

Benämning på den del av ett tryckeri som sköter färgseparationer, filmer, plåtar och original.

Prima och sekunda

Sidorna på ett tryckark. Prima är den sida som innehåller arkets första sida och sekunda den motsatta.

Primärfärger

Färger som inte kan uppstå genom tillblandning av övriga färger dvs. cyan, magenta och gul.

Print on demand

Se POD.

Processfärger

Tryckfärgerna cyan, magenta, gult och svart som används i fyrfärgstryck.

Prägling

Nedsänkt eller upphöjt tryck på papper, plastkort etc.

Punkt

Typografisk måttenhet = 0,37594 mm

Påsiktsbilder

Bilder i form av fotokopior. Jämför med diabilder som är genomsiktsbilder.

Q

R

Raster

Metod för att på papper simulera halvtoner via ett mönster av rasterpunkter.

Rasterpunkt

Ett raster består av rasterpunkter i rut- eller linjeformade mönster.

Rastertäthet

Vid tryckning används ett rastermönster för att simulera gråtoner och färger hos digitala bilder. Rastertäthet mäts i lpi, lines per inch, som anger hur finmaskigt detta raster är. Dagstidningstryck använder ca 85 lpi, tidskrifter ca 133-150 lpi. En del fotoböcker och annat högkvalitetstryck kan gå ända upp till ca 300 lpi.

Rastervinklar

Vid fyrfärgstryck använder man olika, noga förutbestämda, vinklar för CMYK-färgerna.

RAW

Filformat för helt okomprimerade bilder. Bättre kvalitet och större möjligheter för bildbehandling.

Retuschering

Redigering av bild.

Revider

Slutlig kontroll av ett ark före tryckning.

RGB

Röd, Grön och Blå, även kallade sekundärfärger. Skärmfärger.

RIP

Raster Image Processor, dator som tolkar PostScript-koder och vidarebefordrar text och bilder inför utskrift.

Rippning

Utmatningen av själva filen, se RIP.

Rulloffset

Papper som trycks i löpande bana så att det är möjligt att leverera en färdig trycksak, lämpligt vid större upplagor.

S

Screentryck

Tryckmetod där färgen pressas genom en exponerad duk. Används för t ex tryck på textil, plast samt vid stora format.

Sekundärfärg

Vid blandning av primärfärgerna två och två (CMY) får man sekundärfärgerna röd, blåviolett och grön (RGB).

Skärmärken

Linjer utanför den färdiga trycksidan som markerar var skärning ska göras.

Skärsmån

Del av ark som skärs bort efter tryckning och falsning.

Spärrning

Metod för att öka avståndet mellan alla tecken i skriven text. Jämför med knipning.

Stamsatser

Blankettset med en perforerad stam som bladen rivs ifrån.

Stansning

Efterbearbetning med hjälp av ett stansverktyg. Med stansning kan en trycksak ges oregelbunden form. Även hål av olika slag kan stansas ut. I dag kan detta även utföras digitalt med hjälp av ett s k skärbord.

Stil

Teckensnitt, typsnitt. Typ eller variant av tecken/bokstavsformat.

Stokastiskt raster

Variant av raster där rasterpunkternas avstånd istället för deras storlek varieras.

Streckbild

Bild som innehåller enbart svarta eller vita ytor.

Stöt

Pappersark som är lagrade på varandra för tex. transport eller skärning i maskin.

Sublimering

Tryckteknik där färgerna från de fyra processfärgernas plastfilmer värms upp så att de förångas (sublimeras) och därmed blandas till exakt färg.

Svanenmärkning

System för miljövänliga produkter. Produkterna uppfyller vissa krav eller riktmärken.

Svällning

Metod för att undvika misspass. Vissa objekt förstoras för att överlappa andra.

T

Tabloidformat

Inget exakt format. Formatet av en halv tidningssida, exempelvis kvällstidningsformat. En hel tidningssida kallas broadsheet.

Teckensnitt/typsnitt

En komplett uppsättning med alla bokstäver, siffror och specialtecken med ett gemensamt utseende.

Thermo print

Digitalt tryck med värmeteknik där egenskaperna finns i pappret/materialet.

TIFF

Tag Image File Format. Filformat för punkgrafik.

Toner

Färgpulver till laserskrivare.

Toning

Område i bild eller tonplatta som har en kontinuerlig övergång.

Tonvärde

Anger mängden av en färg i en procentskala.

True Type

Filtyp för fonter som inte är baserade på PostScript.

Tryckort

Uppgifter om var, och ofta när, trycksaken framställts.

Tryckyta

Det maximala utrymmet för tryck, oftast lite mindre än faktiska storleken.

Typografi

Utformning av trycksak eller text, även läran om bokstavskonsten.

Typometer

Grafisk måttsticka.

U

UCR

Under Color Removal. Områden med lika delar C, M och Y byts ut mot svart. Trycket får bättre svärta samtidigt som färgåtgången minskar.

Upplösning

Antal pixlar i en bild, informationstäthet, kvalitet på bild etc. Mäts i ppi eller dpi.

Urklippsbana

Den bana på vilken en bild klippts ut när den frilagts i ett bildbehandlingsprogram.

Ursparning

När bilder och texter ligger över varandra väljer man ofta att göra ett hål i underliggande objekt så att inte färgerna trycks över varandra. Jämför med Övertryckning

Utfall

Bilder och andra objekt som ska ligga ända ut till kanten på sidor måste placeras 3 mm utanför sidans kant i dokumentet så att pappersarken kan skäras rena efter tryckning.

Utjämna

Justering av avståndet mellan bokstäver i ett ord, så att det uppfattas vara jämt.

UV-lackering

Lackering av tryckark, ger glansigt utseende.

V

Variabeldata

Teknik som gör det möjligt att fylla i vissa data hos ett layoutdokument mot värden från en databas. Ger som resultat helt individuella exemplar av varje trycksak.

Variabelt tryck

Teknik som möjliggör förändringar från tryckark till tryckark. Kallas även personifierat tryck.

Varumärke

Symbol eller tecken för ett företag, dock oftast ej själva företagsnamnet som är logotype.

Versaler

Stora bokstäver. Motsatsen till gemener.

Vinjettering

Se Friläggning

W

Wire-o

Typ av spiralbindning med plastbelagd tråd, används ofta till manualer och skrivblock som uppslagna kan ligga helt plant.

X

Y

Ytvikt

Även kallat gramvikt. Anges i gram per m2.

Z

Å

Ä

Äkta uppslag

En övergång mellan två sidor i ett häfte eller bok som sitter ihop och kommer från samma pappersark. Jämför med Falskt uppslag.

Ö

Övertryckning

När ett objekt trycks ovanpå ett annat som har annorlunda färg. Används t ex när text trycks på tonplattor. Jämför med Ursparning.